Free Board
Community > Free Board
gmail login 덧글 0 | 조회 2,595 | 2019-10-04 11:07:12
hhhhh  

Cách đăng nhập vào Gmail:  gmail login Mở trình duyệt web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari hoặc Google Chrome) trên máy tính của bạn và truy cập vào địa chỉ  http://www.gmail.com Bạn cũng có thể nhấp vào đây liên kết để điều hướng trực tiếp đến trang đăng nhập Gmail. Nhập tên người dùng: Trên chính trang, ghi tên người dùng hoặc địa chỉ Email của tài khoản Gmail của bạn và Nhấp vào Nếu bạn không nhớ tên người dùng hoặc địa chỉ Email, hãy làm theo phương pháp được đưa ra ở cuối để khôi phục tên người dùng hoặc địa chỉ Email của bạn. Nhập Mật khẩu: Khi bạn đã nhập tên người dùng, trang tiếp theo sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu Trong khi nhập mật khẩu, hãy chắc chắn rằng bạn có tắt khóa mũ trên bàn phím của bạn. Hơn nữa, nếu bạn có tất cả số trong mật khẩu của bạn trong khi nhập mật khẩu, kiểm tra xem Num Lock được BẬT để nhập mật khẩu chính xác.

 


  http://gmailloginm.online/
 
닉네임 비밀번호 코드입력